Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Pieter De Crem

 • burgemeester (titelvoerend)

Pieter De Crem
 • De heer Pieter De Crem legde op 11 oktober 2014 de eed af als staatssecretaris voor buitenlandse handel in de federale regering.
  Als staatssecretaris is hij verhinderd om het ambt van burgemeester uit te voeren.
  Hij wordt zolang vervangen door de heer Patrick Hoste, die op 22 februari 2013 de eed aflegde in handen van provinciegouverneur Jan Briers. De heer Pieter De Crem is sedert 26 januari 2015 opnieuw verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

Bosvijverdreef 2
9880 Aalter
e-mail CD&V/ N-VA


raadslid sinds 17 januari 1995
burgemeester sinds 18 januari 1995
voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013
voorzitter gemeenteraad sinds 26 januari 2015

Patrick Hoste

 • burgemeester (waarnemend)

Patrick Hoste
 •  

  Stuurt volgende cellen aan: Ruimtelijke organisatie en leefomgeving, Eerste lijn, Burgerzaken en Waterwerken

 • De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. Hij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie binnen zijn gemeente. Hij oefent deze verantwoordelijkheid uit middels het geven van bevelen, instructies en richtlijnen aan de korpschef. Binnen de meergemeentezone Aalter-Knesselare maakt de burgemeester deel uit van de politieraad en het politiecollege.

  Als lokale vertegenwoordiger van de regering is de burgemeester ook bevoegd voor het uitvoeren van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is overgedragen.

  De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

Schoonberg 11
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00 (gemeentehuis)
tel. 09 374 63 17 (privé)
fax 09 325 22 40 (gemeentehuis)
e-mail CD&V/ N-VA

raadslid sinds 17 januari 1995
schepen sinds 23 december 1998
waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
waarnemend burgemeester sinds 22 februari 2013
voorzitter politieraad

Dirk De Smul

 • eerste schepen

Dirk De Smul
 • Ambtenaar burgerlijke stand

   

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Evenementen;
  • Wegen en domeinen (Aalter Proper);
  • Gebouwen (openbare netheid);
  • Verenigingentoets.

Heirstraat 68
9880 Lotenhulle (Aalter)
tel. 09 325 22 00 (gemeentehuis)
tel. 051 68 94 34 (thuis)
fax 09 325 22 40 (gemeentehuis)
e-mail CD&V/ N-VA


raadslid sinds 10 januari 1989
schepen sinds 23 december 1998
voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2013 tot en met 26 januari 2015
lid politieraad sinds 26 april 2017

Bieke De Neve

 • tweede schepen

Bieke De Neve
 • Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Jeugdvoorzieningen;
  • Buitenschoolse kinderopvang;
  • Communicatie en coördinatie;
  • Kwaliteit en ICT;
  • Personeel;
  • Risicobeheer(preventie);
  • Sociale toets;
  • Jongerentoets.

Kattebulkdreef 18
9880 Aalter
tel. 09 375 27 76 (privé)
e-mail CD&V/ N-VA

OCMW-voorzitter van 2 januari 2007 tot 7 januari 2013
schepen sinds 2 januari 2007
lid politieraad

Philippe Verleyen

 • derde schepen

Philippe Verleyen
 • Voorzitter AGB

   

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Budget;
  • Overheidsopdrachten;
  • Gebouwen (beheer en exploitatie);
  • Risicobeheer (intern controlesysteem);
  • Economische toets.

Weststraat 65
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00 (gemeentehuis)
tel. 09 374 10 12 (privé)
fax 09 325 22 40 (gemeentehuis)
e-mail CD&V/ N-VA


raadslid sinds 17 januari 1995
schepen van 23 december 1998 tot 31 december 2006
schepen sinds 18 februari 2008
lid politieraad

Martine Bergez

 • vierde schepen

Martine Bergez
 • Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Sport;
  • Bibliotheek;
  • Cultuur en toerisme;
  • Onderwijs;
  • Gemeenschapstoets.

Rostynedreef 30
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00 (gemeentehuis)
tel. 09 374 76 18 (privé)
fax 09 325 22 40 (gemeentehuis)
e-mail CD&V/ N-VA


raadslid sinds 9 februari 2001
schepen van 23 februari 2006 tot 2 januari 2013
schepen sinds 4 maart 2013
lid politieraad

Patrick Verwilst

 • vijfde schepen

Patrick Verwilst
 • Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • meldingen van Middelenbeheer, Wegen en domeinen en Gebouwen;
  • BAB-toets (beroepsactieve bevolking).

Sparhoekdreef 15
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00 (gemeentehuis)
e-mail CD&V/ N-VA


raadslid sinds 9 januari 2001
schepen sinds 19 december 2016
lid politieraad

Luc De Meyer

 • zesde schepen - OCMW-voorzitter

Luc De Meyer
 •  

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • OCMW;
  • Welzijnszaken;
  • Seniorentoets.
 •  

  Volgens het gemeentedecreet is de OCMW-voorzitter van rechtswege schepen en dit als laatste in rang. Sinds 7 januari 2013 is derhalve de heer Luc De Meyer eveneens en volwaardig (dus met stemrecht) lid van het college.

Knokstraat 1A
Poeke (9880 Aalter)
e-mail CD&V/N-VA

 

gemeenteraadslid van 29 december 1983 tot en met 24 oktober 2000
OCMW-raadslid van 13 januari 1986 tot en met 1 april 1989
OCMW-raadslid en lid vast bureau van 5 januari 2007 tot en met 6 januari 2013
OCMW-voorzitter sinds 7 januari 2013

Luc Jolie

 • gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Luc Jolie
 • De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

   
  • De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De gemeentesecretaris is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De gemeentesecretaris is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De gemeentesecretaris bewaakt samen met de financieel beheerder de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De gemeentesecretaris vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 20
e-mail