Naar inhoud

Afval is grondstof

Straatvuilbakje met sensibilisering aan de Kraenepoel

De afvalberg blijft groeien. Toch kunnen we de strijd tegen afval aanpakken en op een efficiënte manier resultaten boeken. Het principe van de 'Ladder van Lansink' kan ons hierbij helpen. Dit principe ordent de verschillende manieren van afvalverwerking van milieuvriendelijkst tot meest milieubelastend en bevat zes treden:

  1. Preventie
  2. Hergebruik
  3. Recycleren
  4. Composteren
  5. Verbranden met energierecuperatie
  6. Verbranden en storten

Helemaal bovenaan, de milieuvriendelijkste trede dus, staat afvalpreventie. Als tweede staat het hergebruik. Afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen, dienen we in de eerste plaats te hergebruiken.

Afval voor de ene, is een nuttig product voor de andere. Lees via deze link meer over het 'Cradle to cradle'-principe. Veel afval kan namelijk worden omgevormd tot opnieuw bruikbare grondstoffen.

Onderaan de ladder van Lansink staan ten slotte verbranding (al dan niet met energierecuperatie) en storten (wat tegenwoordig echter wettelijk verboden is!).

De verbrandingsinstallatie van de opdrachthoudende vereniging IVM werd reeds in 2005 uitgerust met een energierecuperatiesysteem. De energie die vrijkomt bij de verbranding van de afvalstoffen is voldoende om een 7.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Op de website www.ivmafvalbeheer.be lees je alles over de werking van de IVM.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket