Naar inhoud

Speelterreinen

Aalter telt 10 speelterreinen verspreid over de gemeente.

Als de zon weer volop schijnt en de vogeltjes fluiten, lokt het warm weer de spelende kinderen naar buiten.  Ze zoeken de groene ruimtes op om er te ravotten en te spelen met hun vrienden uit de buurt.  Het gemeentebestuur doet daarom grote inspanningen om avontuurlijke en veilige speelomgevingen te creëren voor de kinderen en jongeren. In 2016 werden onze speelterreinen onder handen genomen en vernieuwd. Er werd een nieuw speelterrein ingericht in de Grote Veldakker.

Er zijn tien groene speelterreinen (en één skatepark) verspreid over het grondgebied van de gemeente. In totaal staan er een 80-tal speeltoestellen. Maar, een speelterrein is meer dan enkele toestellen. De diverse planten, bomen en struiken op de speelterreinen zorgen voor geborgenheid en creëren een avontuurlijke speelomgeving. De verschillende ondergronden en speelheuvels benadrukken de diverse speelmogelijkheden. 

Waar?

In elke deelkern is er minstens één speelterrein:

Aalter

 •   Brielstraat
 •   Kestelstraat
 •   Skatepark Sportlaan (achter de   tennishal)
 •   Staalputstraat
 •   Grote Veldakker

Aalter-Brug

 •   Cardijnlaan
 •   Hollebeekstraat

Bellem

 • Bellemdorpweg

Lotenhulle

 • E. Corynstraat

Poeke

 • Poekedorpstraat

Sint-Maria-Aalter

 • Kleine Zouterdreef

 

Op www.meetjesman.be/kaart/speelruimte vind je alle speelterreinen van het Meetjesland.

Veilig spelen 

Alle gemeentelijke speelterreinen worden door de gemeentelijke diensten om de zes weken gecontroleerd tijdens de winter, om de vier weken tijdens de lente en herfst en ongeveer om de twee weken tijdens de zomervakantie. Daarnaast wordt er jaarlijks een grondige technische controle uitgevoerd door een externe keuringsfirma. Aan de hand van een gedetailleerd verslag worden de nodige herstellings- en aanpassingswerkjes zo snel mogelijk uitgevoerd door de gemeentelijke administratie.  Vandalisme, strenge weersomstandigheden en intens gebruik van de toestellen en terreinen leiden soms tot schade.   We vragen daarom alle gebruikers van de speelterreinen om de gebreken die ze vaststellen, onmiddellijk te signaleren aan de gemeentelijke administratie. Dat kan via het meldingsformulier in het e-loket.

Gezocht: meter en/of peter voor speelterrein in je buurt

Als gemeente hechten we veel belang aan veilige speelruimtes voor de kinderen. Onze gemeentelijke diensten kunnen echter niet overal continu aanwezig zijn. Hierdoor wordt schade aan de toestellen, vandalisme en/of sporen van slijtage soms te laat opgemerkt. Daarom vragen we aan waakzame burgers om een oogje in het zeil te houden. 

Woon je zelf in de buurt van een speelterrein en bezoek je dit regelmatig, dan ben je misschien de geschikte meter of peter van het speelterrein. Hiervoor bezoek je regelmatig het speelterrein en meld je eventuele gebreken aan de toestellen of onregelmatigheden aan de betrokken diensten. Daarnaast vragen we om contact te leggen met de buurtbewoners en gebruikers van het speelterrein. Op deze manier kunnen de buurtbewoners en gebruikers inspraak krijgen in hun speelterrein in de buurt. 

Wil je graag meter of peter worden van het speelterrein in je buurt, bezorg dan je contactgegevens (naam, adres, eventueel e-mailadres, telefoonnummer en de locatie van het speelterrein) aan de cel Jeugdvoorzieningen.