Naar inhoud

Engagementsverklaring 'Dementie Inclusief'

Logo Engagementsverklaring Dementie Inclusief

De dementievriendelijke gemeente Aalter wil met het ondertekenen van een engagementsverklaring het startschot geven om samen werk te maken van een Dementievriendelijk Aalter.

Op dinsdag 26 september 2017 werd het startschot gegeven van het project Dementie Inclusief met de theatermonoloog Va is Koning. De familiewerkgroep dementie De Babbelaar zet, samen met lokale (senioren)verenigingen, thuiszorgorganisaties, apothekers, artsen, vrijwilligers en het gemeentebestuur haar schouders onder het project Dementie Inclusief in het kader van een dementievriendelijke gemeente.

Schrijf je in voor de stuurgroep

Om de projecten in kader van een dementievriendelijk Aalter te laten slagen, hebben we echter nood aan ervaringsdeskundigen in de stuurgroep. Wil je graag aansluiten bij de stuurgroep of één van de subgroepen als particulier of als organisatie? Schrijf je dan in.

Wij rekenen hiervoor op een actief engagement en starten reeds dit najaar met de ontwikkeling van samen wandelen (dementievriendelijke wandeling), samen tuinen (belevingsgerichte tuin), samen uit  (samenwerking met de lokale economie). 

Doelstellingen Dementie Inclusief

  • We richten ons naar iedere Aalternaar, ongeacht of hij of zij al geconfronteerd worden met dementie of niet.
  • We gaan werken aan een genuanceerde en realistische beeldvorming rond dementie.
  • We engageren ons om te helpen bij het bespreekbaar maken van de ziekte en ons in te zetten om meer kennis over dementie te verspreiden.
  • We streven naar een maximale integratie van personen met dementie in het dagelijkse leven en proberen bestaande drempels te beperken.
  • We hebben ook aandacht voor de omgeving, de mantelzorgers rond de persoon met dementie en willen deze mee ondersteunen.

Partners

Volgende organisaties en verenigingen sloten zich reeds aan bij het project:

Gemeentebestuur Aalter (schepencollege, cel Welzijnszaken), Gezinsbond Aalter-Centrum / Aalter-Brug, Seniorenadviesraad en OKRA-Aalter-Centrum, Samana Ziekenzorg Aalter-Centrum, Huisartsenvereniging Regio Aalter,  OKRA Sint-Maria-Aalter,  Rode Kruis afdeling Aalter, lid van de Sociale Raad en Cultuurraad, expertisecentrum dementie Paradox. Familiegroep dementie De Babbelaar, wzc Veilige Have, lokaaldienstencentrum de Lelie, apotheek Dedeyne, Thuiszorg De zon, familiezorg West –Vlaanderen.

Daarnaast werden personen met dementie en hun mantelzorgers uitgenodigd om te participeren in de stuurgroep en de uitwerking van de projecten.

Empowerment en participatie van bij start!

 

Het logo van de geknoopte zakdoek werd voor het eerst gebruikt in 2010 tijdens de acties van Foton voor een dementievriendelijk Brugge. Het geldt als solidariteitssymbool en werd door mensen met dementie zelf gekozen.

Praktisch

Welzijnszaken

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Vragen over welzijn? Vragen over drugs? E-loket

Meer info