Naar inhoud

Visie Academie: Artistiek Pedagogisch Project (APP)

Situering binnen het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De gemeentelijke Academie van Aalter behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Wij zijn een school voor Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO). Het gemeentebestuur van Aalter is onze inrichtende macht en ons schoolbestuur. Binnen het wettelijk kader heeft deze inrichtende macht een grote autonomie betreffende vorm en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.

Het APP, door de gemeenteraad goedgekeurd, vult deze autonomie in. Het APP omvat de uitgangspunten en kernwaarden die wij als school voor ogen houden. Deze kaderen binnen de doelstellingen die voor het DKO werden geformuleerd in het onderwijsdecreet van 1990;

 • Leerlingen opleiden tot actieve kunstbeoefenaars, individueel of in maatschappelijk verband
 • Leerlingen kunst leren ontdekken en begrijpen en hen zo vormen tot geschoolde luisteraars/toeschouwers
 • Jongeren voorbereiden op het Hoger Kunstonderwijs

Naast de hoofdschool Aalter, heeft de Academie ook vier filialen in andere gemeenten: Beernem, Knesselare, Maldegem en Ruiselede. De inrichtende machten van deze gemeenten komen samen in de Interlokale Vereniging van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Wie zijn we?

We zijn een jong en dynamisch team van zo'n 50 leerkrachten Muziek, Woord en Dans.

 • Met ons engagement, ons enthousiasme, onze passie voor kunst en creativiteit en onze expertise streven wij ernaar om een voortdurende motivatie voor onze leerlingen te zijn.
 • We zijn een collegiaal team: we vullen elkaar aan, ondersteunen en helpen elkaar en komen geregeld als team naar buiten. We overleggen op regelmatige basis.
 • We hebben een artistiek diploma en velen van ons zijn zelf actief als podiumkunstenaar.
 • We genoten allemaal een pedagogische opleiding. We zijn dus kunstenaars én pedagogen.
 • We scholen ons regelmatig bij. Zo verbeteren we continue onze onderwijskwaliteit.
 • Directie, coördinatoren, secretariaatsmedewerkers, toezichts- , onderhouds- en poetspersoneel; we helpen allemaal actief mee om onze school vorm te geven.

Waar staan we voor?

Wij bieden kwalitatieve opleidingen (lessenpakketten) aan in de podiumkunsten Muziek, Woord en Dans:

 • Voor iedereen die zin heeft in een creatieve en uitdagende hobby.
 • Voor alle leeftijden: Dans start bij de kleuters, Muziek en Woord vanaf de lagere school. Ook voor volwassenen hebben we een gepast traject.
 • Deze opleidingen zijn steeds een totaalpakket van verschillende elkaar ondersteunende vakken, met als doel een zo breed mogelijke vorming te geven.
 • We vertrekken vanuit een klassieke basis, maar maken regelmatige zijsprongen naar andere stijlen. We werken interdisciplinair en vakoverschrijdend.
 • Voor de allerkleinsten is er een uitgebreid aanbod van initiatielessen.
 • De door het Departement Onderwijs goedgekeurde leerplannen zijn ons vertrekpunt.

Wij willen de muzische kiem van iedere leerling laten groeien en bloeien:

 • Wij zien kunst als meerwaarde voor een verder leven.
 • We willen grenzen verleggen, een andere leefwereld doen ontdekken, aan smaakontwikkeling doen. We ontwikkelen creativiteit en fantasie, leren emoties kanaliseren en inzicht te krijgen in Kunst.
 • We bieden onderwijs aan op maat van iedere leerling individueel en met respect voor diens eigenheid.
 • De opleiding die de leerlingen krijgen is een groeiproces en een lang traject. Voor de leerling is dit niet vrijblijvend, het vraagt een groot engagement.
 • Wij verwachten inzet van iedere leerling op zijn/haar niveau.

We werken zowel aan puur opvoedende items als aan persoonlijkheidsontplooiing:

 • We leren omgaan met stiptheid, structuur, flexibiliteit.
 • We tonen respect voor medeleerlingen en leerkrachten.
 • We leren over inzicht in en confrontatie met jezelf, we leren omgaan met feedback.
 • We leren verantwoordelijkheid opnemen, vertrouwen krijgen en geven.
 • We kanaliseren emoties.
 • We werken samen met medeleerlingen en leerkrachten.
 • We werken aan karaktervorming.

Praktisch

Academie voor muziek, woord en dans

Hoofdschool Aalter

Stationsstraat 141 – 9880 Aalter

tel. 09 374 36 54
fax 09 374 38 81
e-mail e-mail directie

Meer info

Relevante info