Naar inhoud

Kaartenverkoop

Indien een vereniging dit wenst, kunnen aan de balies in het gemeentehuis tickets worden verkocht voor hun activiteiten. Hiervoor werd een ‘huishoudelijk reglement ticketverkoop’ opgemaakt. Op die manier is er een gelijke behandeling voor alle occasionele ticketverkopen en is een eenduidige communicatie naar de Aalterse erkende verenigingen en verenigingen die een activiteit organiseren in samenwerking met het gemeentebestuur mogelijk.

Bij dit reglement hoort ook een voorstellingsfiche die ervoor moet zorgen dat de men aan de balies onmiddellijk over de juiste informatie beschikt, waardoor de ticketverkoop vlot kan verlopen en de overdracht van de kaarten en –uiteraard- de ontvangsten op een correcte manier kan gebeuren.

Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 6 juli 2015.

 

Praktisch

Cultuur en toerisme

Boomgaardstraat 10

9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Meer info

venster sluiten

Sportpark tijdelijk gedeeltelijk afgesloten

Wegens stormschade is het Sportpark gedeeltelijk afgesloten. Het zwembad en de sporthal blijven open en bereikbaar voor publiek. 

De grootste schade bevindt zich in de burelen en de traphal naar de cafetaria op de eerste verdieping. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Om veiligheidsredenen blijft de cafetaria boven afgesloten tot wanneer er herstellingswerken zijn uitgevoerd. We zetten alles in het werk om ook de cafeteria zo snel mogelijk open te stellen.