Naar inhoud

Kaartenverkoop

Indien een vereniging dit wenst, kunnen aan de balies in het gemeentehuis tickets worden verkocht voor hun activiteiten. Hiervoor werd een ‘huishoudelijk reglement ticketverkoop’ opgemaakt. Op die manier is er een gelijke behandeling voor alle occasionele ticketverkopen en is een eenduidige communicatie naar de Aalterse erkende verenigingen en verenigingen die een activiteit organiseren in samenwerking met het gemeentebestuur mogelijk.

Bij dit reglement hoort ook een voorstellingsfiche die ervoor moet zorgen dat de men aan de balies onmiddellijk over de juiste informatie beschikt, waardoor de ticketverkoop vlot kan verlopen en de overdracht van de kaarten en –uiteraard- de ontvangsten op een correcte manier kan gebeuren.

Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 6 juli 2015.

 

Praktisch

Cultuur en toerisme

Boomgaardstraat 10

9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Meer info

venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

  • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

  • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

  • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
  • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

  • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

  • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer