Naar inhoud

Openbaarheid en bekendmakingen

Snel naar:

 


Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • als  moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad  13/dec/16

Saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners

13 februari 2014: gemeenteraad 13/maart/17

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

6 maart 2017: gemeenteraad 13/maart/17

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting van 6 maart 2017

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 27/mrt/17

Verslag collegezitting van 20 februari 2017

20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 16/mrt/17

Verslag collegezitting van 13 februari 2017

13 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 13/mrt/17

Verslag collegezitting van 6 februari 2017

6 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/mrt/17

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
3 maart 2017 Aansluiting riolering t.h.v. Lodorp 70 2 maart 2017: burgemeester wnd. 3/maart/17
8 - 17 maart 2017 Ruimen van grachten Manewaarde (meer bepaald het deel gelijklopend met de N44 Knokkeweg tussen kilometerpunten 3,1 en 2,8) 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
13 - 31 maart 2017 Realiseren gasaansluiting Steenweg op Deinze 84 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
13 maart 2017 - 18 maart 2018 Werkzaamheden in het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor in Sint-Maria-Aalter derde en vierde spoor in Sint-Maria-Aalter 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
15 -30 maart 2017 Aanleg oprit en parking Stationsstraat 79 13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
23 maart 2017 Plaatsen werfkraan Brugstraat

23 maart 2017:
burgemeester wnd.

24/maart/17
24 maart 2017 Wieltjesnamiddag

Lotenhullestraat, meer bepaald het deel tussen de Mariahovelaan en de Ommegangstraat

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
26 maart 2017 Motorrit Groene Meerschen dorpsplein Poeke 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
27 maart - 7 april 2017 Aanleggen van openbare verlichting ter hoogte van Wingenestraat 97-101 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen  22/maart/17
1 april 2017 Wielerwedstrijd voor LWU-leden (dames) Vaart-Noord, Leistraat, Eksterstraat, Stekelbeekstraat 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
2 april 2017 Autocrosswedstrijden Vaartlaan 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
3 - 7 april 2017 Herstellingswerken wegdek Axeldamstraat 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
3 april - 21 april 2017 Vernieuwen van het elektriciteitsnet Venecolaan 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen  22/maart/17
8 april 2017 44ste T.A.C. Rally Reigerbeekstraat en Artemeersstraat 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
9 april 2017 Kioskrit oldtimers

Stationsstraat (deel tussen de Kouter en de Markt), Boomgaard, Markt, Brouwerijstraat

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
10 april - 1 november 2017 Rioleringswerken

grondgebied Nevele

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
15 april 2017 Wielerwedstrijden LWU-leden

Barelstraat, Breestraat, Paddestraat, Nauterkensstraat, Baarlaars

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
18 - 28 april 2017 Werken aan de nutsleidingen

Nieuwendam 7

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
22-23 april 2017 Activiteit Kom op tegen kanker

Piethoek 13

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
28-30 april 2017 Motorcrosswedstrijden Brug-Noord Brug-Noord, het deel tussen Oostmolen-Noord en de Watermolenstraat, aan de zijde van het kanaal Gent – Oostende 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
12 mei 2017 18de Aalterse Jogging Lindestraat, Bollebekstraat, Wageweg, Stratem, Sint-Maria-Aalterstraat, Brouwerijstraat, Kruisstraat 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
13 mei 2017 Huwelijk Sint-Corneliuskerk Sint-Corneliusparking 6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 8/maart/17
mei 2017 Kermis Sint-Maria-Aalter Oude Kantschoolstraat, Wingenestraat 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
paas- en zomervakantie 2017 Speelstraten Verschillende straten in Aalter 13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
2017 Zangwedstrijden voor vinken (De Nieuwe Boomgaardzangers) diverse locaties 13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
2017 Zangwedstrijden voor vinken (K.M. De Paradijsvogels Poeke) diverse locaties 13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 14/maart/17
2017 Zangwedstrijden voor vinken (De Sparhoekzangers) Polderdreef 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17

 

Milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten

Soort bekendmaking Aanvrager Locatie Start bekendmaking Einde bekendmaking Datum bekendmaking website
Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Lust-Lanckriet lv Kliplo 3 13/02/2017 15/03/2017 7/02/2017

Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De Sutter Pluimvee L.V. Schoonberg 40 17/02/2017 19/03/2017 10/02/2017

Conformiteitsattest bodemsaneringsproject ex-kolenopslag

Coddens Lodorp 20 16/03/2017 14/04/2017 10/03/2017

Openbare onderzoeken

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning


Christian Demuynck

 

Brugstraat 24-26  20/03/2017 18/04/2017 20/03/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

Bart Vande Weghe

Buntelare 21 22/02/2017 24/03/2017 20/02/2017
Stedenbouwkundige vergunning

 

Filip Van Wonterghem

Heirstraat 93 20/02/2017 21/03/2017   20/02/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

AVEVE NV

Venecolaan 22 23/02/2017 24/03/2017 23/02/2017
Aanvraag tot wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden

De Sutter Pluimvee L.V.

Schoonberg 40 06/03/2017 04/04/2017 28/02/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

Dieter Lootens

Spildoorn 6 20/03/2017 18/04/2017 14/03/2017
Natura 2000-programma

Vlaamse Overheid

  7/03/2017 7/05/2017 14/03/2017
Stedenbouwkundige vergunning

LV Maes - Orgelveld

Orgelveld 1, 9881 Bellem 20/03/2017 18/04/2017 20/03/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Franky De Meyer

Heirstraat 73 20/03/2017 18/04/2017 20/03/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsprojecten

Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website

Aalterpaint International

Venecolaan 8  24/03/2017 22/04/2017 17/03/2017

Planologisch attestten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info