Naar inhoud

Als vrijwilliger: archiefmedewerker

Het college van burgemeester en schepenen besliste in augustus 2013 om een vrijwilligerswerking voor het archief op te starten. Na een oproep in TotAalter, op deze website, via de pers en in een heemkundig en een genealogisch tijdschrift, meldden zich maar liefst 11 enthousiastelingen. Begin november 2013 kwamen ze voor het eerst samen om de mogelijkheden en verwachtingen te bespreken. Vanaf midden november 2013 komen negen Aalternaren wekelijks samen, onder leiding van de archivaris, om specifieke archiefbronnen maximaal te ontsluiten.

Op voorstel van de vrijwilligers zelf wordt er gewerkt op dinsdagnamiddag (14.15 u – 16.45 u) of zaterdagvoormiddag (9.15 u – 11.45 u). Het gemeentebestuur stelt hiervoor het opleidingslokaal ter beschikking, waardoor alle gegevens direct op computer worden ingevoerd en er dus zeer efficiënt kan worden gewerkt (er is geen specifieke pc-kennis vereist). De boog kan uiteraard niet altijd gespannen staan. Daarom is er ook telkens een koffiepauze: om bevindingen te vertellen, vragen te stellen en ook gewoon om contact te hebben (ook met archiefbezoekers). Het geheel blijkt, voor iedereen, zeer leerrijk te zijn.

Momenteel wordt er hoofdzakelijk gewerkt aan het maken van nieuwe klappers (indices, tafels) op de registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Voornamelijk de bestaande 19de-eeuwse klappers zijn vaak onvolledig en minimalistisch. De meerwaarde zal enerzijds bestaan in overzichten voor een grote periode (1796-1914) met een grotere juistheid en volledigheid, maar anderzijds ook in het feit dat de publicaties zullen raadpleegbaar zijn op deze website. Als dat geen dienstverlening is …

Er wordt ook onderzocht in welke mate het mogelijk is om zelf de registers van de burgerlijke stand te digitaliseren en zelfs raadpleegbaar te maken op internet. Dit is uiteraard toekomstmuziek.

Het lijstje van mogelijke projecten is echter al goed gevuld en het zal zeker worden aangevuld.

Wie meer over deze werking en de projecten wil vernemen, kan telefonisch contact opnemen op het nummer 09 325 22 00 (vragen naar Filip Bastiaen) of eens binnenlopen tijdens de openingsuren van de archiefleeszaal (dinsdag: 9.00 – 12.00 u en 13.30 – 19.00 u en op zaterdag: 9.00 – 12.00 u).
Je kan ook je naam opgeven om de ploeg te versterken (om praktische redenen mag de ploeg uit niet meer dan 10 personen bestaan). Als vrijwilliger word je uiteraard door het gemeentebestuur verzekerd en word je ook uitgenodigd voor speciale gelegenheden.

Praktisch

Archief

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Relevante info