Naar inhoud

Raad Lokale Economie

Raad Lokale Economie 

De Raad Lokale Economie (RLE) is een gemeentelijke adviesraad die wil communiceren, ervaringen, informatie en ideeën uitwisselen en een gedragen visie ontwikkelen op het vlak van lokale economie. In dialoog treden met de ondernemers uit de gemeente en samenwerking stimuleren zijn slechts enkele manieren om onze doelstellingen te realiseren. Cruciaal in dit verhaal is overleg met de verschillende actoren uit het dagelijks economisch leven in onze gemeente.

Via dit platform willen we ondernemers in de gemeente Aalter samenbrengen, ondersteunen en faciliteren waar mogelijk. Actieve en vrijwillige ondernemers kunnen enerzijds mee helpen en sturen aan het gemeentelijk beleid. Anderzijds is er het centrale gegeven van communicatie tussen de ondernemingen en het gemeentebestuur dat op deze manier effectief verloopt bij tal van economische initiatieven.

Ondernemers

Ben je zelf ondernemer en wens je deel uit te maken van de Raad Lokale Economie? Aarzel dan niet langer en schrijf je in via het E-loket. Personen uit de industrie, detailhandel, land- en tuinbouw, horeca, toerisme, KMO's, ... kunnen aansluiten, maar ook ondernemersverenigingen kunnen deel uitmaken van deze adviesraad.

Indien je meer informatie wenst over het wel en wee van deze adviesraad, kan je terecht bij de cel Economische toets.

Samenstelling

In 2013 werd de Raad Lokale Economie (opnieuw) samengesteld. Volgende personen maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van dit adviesorgaan:

 • Aalter Industrie vzw - Mevrouw Mieke Vertriest (voorzitster RLE)
 • Quinta das Vinhas - De heer Marnix Buysse (ondervoorzitter RLE)
 • B&B Lomolen - Mevrouw Kathleen Barbier (secretaris RLE)
 • Theon vzw - Mevrouw Nadine Van Parijs
 • Unizo Aalter - De heer Vincent Gozin
 • Sjou bvba - Mevrouw Michèle Wouters
 • Van Daele VOF - De heer Stefan Van Daele
 • ACV Aalter - De heer Geert Vanderhaeghen
 • VOKA Oost-Vlaanderen - Mevrouw Caroline Blockeel
 • Unizo Aalter - Mevrouw Kimberley Tempelaere
 • Juwelen De Muynck - Mevrouw Joke De Muynck
 • Middenstand Bellem - De heer Robert Maenhout
 • Landelijke Gilde Aalter- Aalter - Brug - De heer Frank Kiekens
 • DPD Belgium nv - De heer Mikael Degans
 • Handelsbelangen Lotenhulle-Poeke - Mevrouw Martine De Vuyst
 • Bedrijfsgilde Aalter - De heer Hendrik Dewulf
 • Vandenbussche nv - Mevrouw Griet Vandermeersch

Onderstaand kan u de verslagen van de algemene vergaderingen en de adviezen van de Raad Lokale Economie lezen.

 

 

Praktisch

Economie

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

 • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

 • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

 • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
 • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

 • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

 • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer