Naar inhoud

Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek

Bevoegdheden

Tot het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek behoren alle aangelegenheden die de goede werking van de bibliotheek van Aalter en alle bedieningsposten, inclusief de uitleenpost in Ruiselede aanbelangen. 

Het beheersorgaan staat het gemeentebestuur bij in het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek en ziet toe op de concretisering van de doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in de gemeentelijke strategische meerjarenplanning.

De samenstelling van het beheersorgaan werd vastgelegd in het Organiek Reglement van de Beheersorganen, zoals het werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Aalter op 15 december 2014.

Samenstelling Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

Op 15 december 2015 duidde de gemeenteraad van Aalter de leden aan van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 20 inwoners van Aalter en van Ruiselede, gekozen uit het culturele veld zullen tot en met 2018 instaan voor het goede beheer van de bibliotheek. Zij zullen het gemeentebestuur adviseren bij belangrijke beslissingen omtrent de openbare bibliotheek en de bibliothecaris bijstaan bij het algemene beheer ervan.

Dit is de huidige samenstelling van het beheersorgaan:

  • voor Ruiselede: Gerda Meulebrouck, Jean Verstraete, Cecilia Vanhecke, Marnik Braet
  • voor Aalter: Karolien Bracke, Ronny Steyaert, Peter Laroy, Dominiek Vermeersch, Johan De Prest, Liesbeth Vermeire, Christine Dobbelaere, Nadine De Reu, Lutgarde D'Hulster, Natascha Coene, Robert Carrette, Brenda Maeyens, Heidi Cobbaut, Goedele Hollebosch, Mark Claus, Adhémar Van Acker. 

Bijeenkomsten

  • 29 april 2015
  • 30 september 2015
  • 15 juni 2016
  • 14 december 2016

 

 

Praktisch

Bibliotheek

Boomgaardstraat 10
9880 Aalter

tel. 09 374 60 71
fax 09 375 20 45
e-mail

Meer info