Naar inhoud

Milieuadviesraad

De gemeente beschikt over een milieuraad die de gemeente adviseert over het te voeren milieu- en natuurbeleid. Deze raad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

Samenstelling

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad.

Vergaderingen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 vaste leden van de Aalterse milieuraad. Zij komen maandelijk samen in Villa Snoeck. Allerhande thema's worden op deze vergaderingen behandeld. Adviezen worden voorbereid en de algemene vergaderingen of ook wel de 'open milieuraden' genoemd, worden er voorbereid.

Open milieuraad

Op de open milieuraden zijn - zoals de naam reeds doet vermoeden - alle inwoners welkom. Deze gaan door in het ontmoetingscentrum van het OCMW in de Rerum Novarumstraat 24, te Aalter. Vaak wordt een spreker uitgenodigd om de meest interessante en actuele milieuthema's te verduidelijken. Hier worden ook de adviezen bekrachtigd vooraleer deze worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen.


De open milieuraden worden steeds aangekondigd op deze webpagina en in het gemeentelijk infoblad TotAalter.


Activiteiten

De Aalterse milieuraad organiseert nu en dan activiteiten die niet alleen toegankelijk zijn voor leden van de raad, maar voor alle inwoners van Aalter.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket

Meer info