Naar inhoud

Belastingen

Het gemeentebestuur heeft nood aan inkomsten om de dienstverlening aan de burgers te realiseren en betalen. Het heft daarom belastingen voor bepaalde diensten en producten. Er zijn ook algemene belastingen die niet gekoppeld zijn aan een specifieke prestatie waar je als inwoner om verzoekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de belastingen in de gemeente Aalter

Contantbelasting op administratieve stukken

 Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt een contantbelasting geheven op de afgifte van administratieve stukken.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De gemeenteraad heeft tot en met 2019 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de personenbelasting. De belasting is vastgelegd op 6,5 % van het gedeelte van de personenbelastingen voor hetzelfde dienstjaar.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Tot en met dienstjaar 2019 worden 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Belasting op terreinen voor openluchtcreatieve verblijven en tweede verblijven

De belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en tweede verblijven bedraagt respectievelijk 150 euro per openluchtrecreatief verblijf (standplaats) en 751 euro per tweede verblijf.

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Vanaf 1 januari 2011 heft het gemeentebestuur een belasting op leegstaande woningen en gebouwen. De heffing varieert tussen 220 euro en 1300 euro, afhankelijk van de grootte van het pand.

Belasting op nachtwinkels

Vanaf 1 januari 2007 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Aalter.

Saneringsbijdrage

Sinds 2004 streeft de Vlaamse decreetgever een integraal waterbeleid na, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de drinkwatermaatschappijen. Zij worden verantwoordelijk voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater. Uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt', wordt op de facturen van het drinkwater een saneringsbijdrage aangerekend. Er bestaat dus een koppeling tussen het verbruikte water en de sanering ervan. Men spreekt bijgevolg van een vergoeding en niet van een belasting. 

Praktisch

Budget

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail