Naar inhoud

Euthanasie

In het gemeentehuis kan u een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren.

De registratie moet gebeuren aan de hand van een typeformulier. Dit formulier moet schriftelijk door de verzoeker (handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige) worden ingevuld. 

Door middel van dit formulier kan het volgende gevraagd worden:

  • een verzoek tot toepassing euthanasie
  • een herbevestiging van de wilsverklaring
  • de wilsverklaring tot euthanasie te herzien
  • de wilsverklaring tot euthanasie in te trekken.

De verzoeker dient zich persoonlijk aan te bieden bij de gemeentelijke administratie.  Indien deze echter, om fysische redenen, niet bekwaam is om de wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen, dan moet de persoon die de verklaring heeft opgesteld, zich aanbieden voor registratie. Dit moet een persoon zijn die geen belang heeft bij het overlijden van de betrokkene. Bij dergelijke aanvraag moet een medisch bewijs worden gevoegd.

Het formulier bestaat uit twee rubrieken. 

Rubriek 1 – Verplicht in te vullen

A. Voorwerp van de wilsbeschikking   

B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker  

C. Kenmerken van de wilsbeschikking

D. De getuigen         

Rubriek 2 - Facultatief

A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersonen (persoonsgegevens)

Deze vertrouwenspersonen zullen door de behandelende geneesheer worden opgeroepen teneinde betrokken te worden bij de procedure. De arts heeft toegang tot de databank bij de FOD zodat hij kan nagaan of er een wilsverklaring is opgemaakt door zijn patiënt.

B. Enkel in te vullen indien de aanvrager om fysische redenen zelf geen aanvraag kan opstellen en ondertekenen (zie hierboven).

Tot slot moet de aanvrager meedelen in hoeveel exemplaren de wilsbeschikking is opgemaakt en waar deze worden bewaard.

De datum en plaats waar de wilsverklaring is opgesteld, moet worden vermeld.

De betrokkenen moeten de wilsverklaring dateren, ondertekenen en hun ‘betrokkenheid’ vermelden. 

Een wilsverklaring is vijf jaar geldig. De verzoeker dient zelf te zorgen voor de herbevestiging, herziening, eventuele intrekking.

U kan het typeformulier van een wilsverklaring voor euthanasie downloaden via de portaalsite belgium.be.

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket