Naar inhoud

Studietoelagen

School- en studietoelagen zijn er voor:

 • kleuters;
 • leerlingen in het lager onderwijs;
 • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs;
 • leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs;
 • studenten in het hoger onderwijs.

Heel wat mensen hebben recht op deze toelagen, maar weinigen maken er gebruik van. Je doet er dus goed aan om je goed te informeren en een aanvraag in te dienen.

Om te weten of je voldoet, polsen we naar je inkomen, de school- of studieloopbaan en je nationaliteit.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

 • elektronische identiteitskaart en pincode;
 • bewijzen van alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksels);
 • huurovereenkomst (bij kotstudenten);
 • bewijs van leefloon + het bedrag;
 • attesten van eventuele inkomstenvervangende tegemoetkomingen;
 • indien handicap vanaf 1 januari, bewijs voorzien.

Denk je in aanmerking te komen voor een toelage? Dien dan je aanvraag en alle nodige documenten in vóór 1 juni  van het lopende schooljaar bij de dienst 'Studietoelagen'.

Hulp nodig bij je aanvraag? 

De aanvraag invullen is vaak moeilijker dan het lijkt. Vandaar kan je bij het secretariaat van de school of bij het OCMW hulp krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Jaarlijks is er ook een zitdag studietoelagen in het gemeentehuis waar je verder geholpen wordt. Een medewerker van de afdeling ‘Studietoelagen’ van de Vlaamse overheid helpt je hiermee. De datum van de volgende zitdag in het gemeentehuis is nog niet bekend. 

Bij verdere vragen bel je naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Het OCMW staat ook voor je klaar bij verdere vragen na de zitdag 'Studietoelagen'.

 

Praktisch

Welzijnszaken

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Vragen over welzijn? Vragen over drugs? E-loket