Naar inhoud

Studietoelagen

Naar school gaan kost geld. Heel wat mensen hebben daarom recht op een school- of studietoelage. Ook jij hebt misschien recht op een studietoelage.  

Voor wie?

School- en studietoelagen zijn er voor:

 • kleuters
 • leerlingen in het lager onderwijs
 • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
 • leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs
 • studenten in het hoger onderwijs

Heb je recht op een studietoelage?

Denk je dat je recht hebt op een studietoelage? Je kan je aanvraag tot en met 1 juni van het lopende schooljaar online of op papier indienen bij de dienst Studietoelagen.

Om te weten of je in aanmerking komt, wordt gekeken naar je inkomen, je gezinssituatie, je opleiding en je nationaliteit. Het secretariaat van de school of het OCMW kan je hierbij helpen.

Jaarlijks is er ook een zitdag studietoelagen in het gemeentehuis (in oktober) waar je kan geholpen worden.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

 • elektronische identiteitskaart en pincode
 • bewijzen van alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksels)
 • huurovereenkomst van je studentenkot of studentenkamer
 • bewijs van leefloon + het bedrag
 • attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen
 • eventueel attest schuldbemiddeling
 • indien handicap vanaf 1 januari, bewijs voorzien

Vragen? Hulp na de zitdag nodig?

Heb je nog vragen? Dan kan je ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Of kom langs bij het OCMW en breng alle nodige documenten mee.

Nuttige websites: www.studietoelagen.be en www.ond.vlaanderen.be/Studietoelagen

Praktisch

Welzijnszaken

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Vragen over welzijn? Vragen over drugs? E-loket