Naar inhoud

Afwezigheid

Wat als ik de les niet kan bijwonen?

In de schoolagenda vindt u een blanco afwezigheidsbericht. Een afwezigheidsberichtje geeft u voor het begin van de eerstvolgende les af aan de leerkracht of in het secretariaat.

Bij afwezigheid in meerdere lessen vragen we de afwezigheid te staven met een officiële mededeling (doktersattest, attest werkgever voor volwassenen, examenplanning dagschool, …).

Je kan de Academie voor muziek, woord en dans ook telefonisch of via mail op de hoogte brengen van je afwezigheid.

Wat als mijn leerkracht er niet is?

Als een leerkracht ziek is, wordt er vanuit de school verwacht dat de leerkracht zich tijdig afwezig meldt. De leerlingen die op deze dag les krijgen, worden telefonisch verwittigd. Leerlingen die op een latere dag les krijgen, ontvangen per mail een afwezigheidsmelding. Over eventuele lesverplaatsingen communiceren de leerkrachten, na overleg met de directeur, rechstreeks met de leerlingen. 

 

Praktisch

Academie voor muziek, woord en dans

Hoofdschool Aalter

Stationsstraat 141 – 9880 Aalter

tel. 09 374 36 54
fax 09 374 38 81
e-mail e-mail directie