Naar inhoud

Evaluaties

Wanneer zijn er tussentijdse evaluaties?

Alle leerlingen krijgen op het einde van het eerste en tweede trimester een tussentijdse evaluatie. De leerlingen AMV (algemene muzikale vorming – lagere graad) en AVV (algemene verbale vorming – lagere graad) doen hiervoor een tussentijds examen. De evaluatiefiche wordt meegegeven bij het oudercontact op het einde van het 1ste trimester. Op het einde van het tweede trimester worden de evaluatiefiches opgestuurd.

Wanneer zijn er eindevaluaties?

Tussen 15 mei en 30 juni worden er eindexamens afgelegd.
Voor L1 - L2 - L3, M1 - M2 en H1 - H2 zijn er overgangsexamens met jury.
Voor de eindgraden (L4 - M3 - H3) zijn er eindexamens met een externe jury. De punten van de tussentijdse evaluaties tellen voor een gedeelte mee in de berekening van het eindresultaat. 

Wanneer zijn er inhaalexamens gepland?

Er zijn inhaalexamens gepland voor alle leerlingen die wegens overmacht (ziekte, ongeval, examen dagschool) tijdens de normale examenperiode geen examen kunnen afleggen. Hiervoor moet een attest worden voorgelegd. Na bespreking met de directeur (en mits een attest) kunnen examens worden uitgesteld tot begin september.

Praktisch

Academie voor muziek, woord en dans

Hoofdschool Aalter

Stationsstraat 141 – 9880 Aalter

tel. 09 374 36 54
fax 09 374 38 81
e-mail e-mail directie

Relevante info