Naar inhoud

Ontgravingen

Het Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging regelt het individueel ontgraven van stoffelijke overschotten en asurnen.

Wat?

Een ontgraving is enkel mogelijk binnen de 14 jaar na begraving in een graf in volle grond (gezien de minimale grafrust in het reglement is bepaald op 15 jaar en de aankondiging van een ontruiming minimaal twaalf maanden vooraf moet gebeuren; het Vlaamse decreet legt een grafrust van slechts tien jaar op). Die 14 jaar mag worden overschreden indien er in de tussentijd een concessie (grafkelder, urnenkelder, columbariumnis) werd genomen voor een verwant of bij het nemen van een nieuwe concessie naar aanleiding van een overlijden. Herbegraven op een begraafplaats in Aalter kan enkel in een geconcedeerd graf.

Een ontgraving gevolgd door een crematie kan enkel indien de laatste wilsbeschikking dit toelaat (is ook in orde bij ontbreken van een dergelijk document) en mits toelating van de Procureur des Konings.

Kostprijs?

De kostprijs bedraagt 467 euro voor het opgraven van een kist, 130 euro voor een asurne en het overbrengen van een urne van een columbarium naar een (urnen)kelder kost 78 euro. De aanvrager moet eventueel instaan voor een nieuwe lijkkist.

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket