Naar inhoud

Sportraad

De gemeenteraad richt adviesraden op die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. In het algemeen reglement op de adviesraden (ARAR) zijn de nadere voorwaarden voor de representativiteit, de samenstelling en de werkwijze van de adviesraden vastgesteld. Voor het beleidsterrein sport werd de gemeentelijke sportraad opgericht, de specifieke voorwaarden werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de sportraad en bekrachtigd door de gemeenteraad op 15 december 2014.

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat zich bezig houdt met het gemeentelijke sportgebeuren. De Sportraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen van de gemeente maar ook de scholen (leerkrachten L.O.) en deskundigen inzake sportaangelegenheden zijn vertegenwoordigd.

Naast het formuleren van adviezen met betrekking tot het Aalterse sportgebeuren, speelt de sportraad eveneens een actieve rol in de ontwikkeling, de opvolging en evaluatie van het (sport)beleidsplan. Op die manier krijgt elke aangesloten vereniging, school of deskundige de kans om zich te mengen in het gemeentelijk sportaanbod.

Algemene vergadering en dagelijks bestuur 

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering (komt vier maal per jaar samen), waarop alle leden van de raad worden uitgenodigd, en een dagelijks bestuur dat zesmaal per jaar samenkomt.

Het dagelijks bestuur wordt bij het begin van de gemeentelijke legislatuur verkozen uit alle leden van de sportraad en vormt een representatieve vertegenwoordiging (via verschillende sportsecties) van de algemene vergadering.

De huidige samenstelling van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:

 Van de Walle Magda ondervoorzitter ( sectie  racket - en batsport )
 Roelens Nikolaas secretaris ( sectie watersport )
 Degroote Igor penningmeester ( sectie individuele sporten )
 Transez Gerard bestuurslid ( sectie gevechtsport )
 Schepens Julien bestuurslid ( sectie individuele sporten )
 Chaves Daquilar Hilde bestuurslid ( sectie mechanische sporten )
 Delarue Hélène bestuurslid ( sectie omnisport )
 Cappan Jan  bestuurslid ( sectie schoolsport ) 
 De Paepe Bert bestuurslid ( sectie zaalsport )
 De Jaeger Matthias bestuurslid ( sectie zaalsport )
 Danneels Greta bestuurslid ( sectie zaalsport )
 Devos Natasja  bestuurslid ( sectie zaalsport )
 Bockaert Ivan bestuurslid ( deskundige )
 Van Hecke Wim sportfunctionaris (ambtshalve lid)

Praktisch

Sport

Lindestraat 17
9880 Aalter

tel. 09 374 39 19
fax 09 374 71 33
e-mail E-loket

Relevante info

venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

  • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

  • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

  • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
  • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

  • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

  • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer