Naar inhoud

Sneeuwruimen en zout strooien

Van november tot maart bestaat de kans op ijzel, rijm en sneeuw waardoor onze wegen onveilig kunnen zijn. De lokale politiediensten volgen 24 uur op 24 de toestand van de wegen op. Bij vaststelling van ijzel of sneeuw worden onmiddellijk de gemeentelijke diensten en een externe aannemer ingezet om de sneeuw te ruimen en zout te strooien.

Opvolging en uitvoering

Bij een eerste sneeuw- en vriesprik wordt er meer dan 60 km aan Aalterse wegen gestrooid. Dit zijn voornamelijk de hoofdwegen, de verbindingen naar gewestwegen en de wegen tussen de diverse deelkernen van Aalter. De externe aannemer zal binnen vier uur na de oproep van de politie (en bij voorkeur nog vóór de ochtendspits) strooien.

Hiernaast staat de gemeentelijke dienst 'Aalter Proper' in voor het vrijmaken van pleinen, ingangen van openbare gebouwen, tunnels…

Is jouw straat opgenomen in deze uitvoering?

Wegen

Het  wegennet  van Aalter (meer dan 350 km) is uiteraard niet volledig opgenomen in deze strooiactie. De uitvoering van de strooiwerkzaamheden van het gemeentelijk wegennet wordt opgedeeld  in drie prioritaire fasen:

  • Prioriteit 1: wegen die deel uitmaken van een gemeentelijke hoofdstructuur  (wegen die verbinding maken met hoofdwegen o.a. autosnelwegen en deelkernen) krijgen de grootste prioriteit. Deze zijn te strooien vóór de ochtendspits (7.00 u). Deze wegen dienen in te staan voor de basismobiliteit binnen de gemeente.
  • Prioriteit 2: aanvullende wegen die bij aanhoudende sneeuw of ijzelvorming dienen behandeld om de basismobiliteit te vrijwaren (bij aanhoudend winterweer).
  • Prioriteit 3: individuele acties op het terrein op gegrond verzoek van inwoners.

In straten en woonwijken met weinig doorgaand verkeer wordt niet gestrooid. Strooien heeft vooral nut wanneer er regelmatig over de weg wordt gereden. Indien er weinig verkeer passeert, bestaat de kans dat de vriestemperaturen de smeltende sneeuw opnieuw laten aanvriezen. Dit heeft een spiegelglad wegdek tot gevolg. Ook wanneer het langdurig onder -5° C vriest, heeft het strooien weinig effect.

Fietspaden

Ook de fietsers worden niet vergeten. Zo wordt er een 40-tal km aan fietspaden geruimd en gestrooid. Naast het vrijmaken en strooien van fietspaden in schoolomgevingen en deelkernen worden ook de fietspaden in de industrieparken slipvrij gemaakt. Een overzicht van deze fietspaden vind je eveneens in het overzicht onderaan.

Voetpaden

Het vrijhouden van voetpaden is een opdracht van elke eigenaar grenzend aan het openbaar domein. Het zout is niet te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten, maar wel in handelszaken. Wie zelf niet kan instaan voor het ruimen van de sneeuw kan eventueel beroep doen op de Sneeuwtelefoon.

Sneeuwtelefoon

Niet elke Aalternaar is even goed te been om het voetpad ijs- en sneeuwvrij te maken. Via de Sneeuwtelefoon (tel.: 09 325 95 95) kan je beroep doen op een collega van 'Aalter Proper'. Hiervoor betaal je een bijdrage van 3 euro (inclusief werkuren, materialen en verplaatsing) per begonnen kwartier. 

Let op: personen die willen gebruik maken van de Sneeuwtelefoon moeten: 

  • ouder zijn dan 65 jaar of
  • een beperking hebben of
  • of een WIGW- of OMNIO-statuut hebben;

Help je postbode

Door de sneeuw en ijzel op het voetpad voor je brievenbus te verwijderen, kan je de postbodes helpen om hun werk in alle veiligheid uit te voeren. Bpost herinnert bij sneeuw- en ijzelval hier elke inwoner aan via een postkaartje. Zowel bpost als het gemeentebestuur is je dankbaar voor jouw inspanningen.

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail