Naar inhoud

Lenen

Wat kan ik meenemen ?

Ben je jonger dan 15 jaar ?

Dan kan je alle gedrukte werken en alle audiovisuele materialen meenemen, behalve deze bestemd voor volwassenen. Het baliepersoneel eigent zich het recht toe om bepaalde informatieve werken te weigeren.

Ben je ouder dan 15 jaar ?

Dan staat de hele bibliotheek tot je beschikking, behalve de werken die strikt zijn voorbehouden voor +18-jarigen.

Hoeveel, hoelang en vooral… voor welke prijs ?

Collectie: meer dan boeken!

De totale collectie van de bibliotheek (Aalter en Ruiselede) beslaat ca. 90 000 titels, waaronder ruim 80000 boeken. Er is een actuele collectie muziek op cd (2000 cd’s) en er zijn meer dan 3000 dvd’s beschikbaar. Belangrijk is hierbij zeker onze stripcollectie met ruim 8500 titels, waarvan er meer dan 4000 bestemd zijn voor een volwassen publiek.

Daarnaast kun je in de bibliotheek ook terecht voor: fotokopieën, kranten, tijdschriften, vertelplaten + kamishibai verteltheatertjes, Fundelprentenboeken (digitale prentenboeken), luisterboeken, Daisyboeken en –leestoestellen. Duizelt het je wat met al deze vreemde termen? Vraag gerust verduidelijking aan het baliepersoneel.

Lenen

De uitleentermijn voor alle werken bedraagt drie weken, behalve voor ‘buitenbeentjes’ zoals taalcursussen en werken ingeschreven op KLASkaarten.

Je mag 20 werken gelijktijdig op één kaart lenen, ongeacht de materiaalsoort en de locatie waar de werken worden geleend.

Alle gedrukte materialen zijn gratis, alsook de materialen die erbij horen. Voor andere materialen wordt per werk leengeld gevraagd. Bij verlenging van deze audiovisuele materialen wordt nogmaals leengeld gerekend.

object

leengeld

cd

0,50 euro

cd-rom

0,50 euro

taalcursus

0,50 euro

dvd

1,00 euro

 

Verlengen

Alle materialen kunnen tweemaal worden verlengd, telkens voor 3 weken. Helaas kan dit niet als het werk door een andere lener is gereserveerd of voor werken die op een KLASkaart werden ingeschreven (omdat de uitleentermijn hierbij al zes weken bedraagt). Werken die zijn verkregen via het interbibliothecaire bruikleenverkeer, kunnen slechts worden verlengd met de toestemming van de uitlenende bibliotheek.

Wij zijn nogal strikt in de manier waarop je materialen kunt verlengen en vragen, bij elke communicatie, altijd je naam en je lenersnummer te vermelden. Dat is voor ons de meest eenduidige manier van identificatie.

Een aanvraag voor verlenging van de uitleentermijn via mail wordt niet ingewilligd omdat wij niet kunnen verzekeren dat wij tijdig je bericht kunnen lezen. Daarenboven kunnen we je in dat geval niet informeren over mogelijks gereserveerde werken of werken die reeds eerder tweemaal werden verlengd.

Hoe kan het dan wel?

  • aan de balie in de bibliotheek, mits het voorleggen van de juiste lenerspas
  • aan de zelfscanmodule waarbij je gebruik maakt van je lenerspas of e-IK
  • telefonisch (09 374 60 71) tijdens de kantooruren of tijdens de openingsuren van de betreffende bedieningspost
  • online via het Internet – https://mijn.bibliotheek.be (zie verder).

Om je niet nodeloos op kosten te jagen, helpen wij je graag bij het aanmaken van een Mijn Bibliotheek-account.

Het falen van de informatica of de telefonie kan niet als reden worden ingeroepen voor het niet tijdig verlengen van bibliotheekwerken. Even streng zijn we voor leners die verlenging aanvragen via de ‘no-reply-mail’ getiteld ‘Denk eens aan de bib’.

Het is een goed idee om bij inschrijving, je e-mailadres kenbaar te maken. Wie dit doet, zal drie uitleendagen voor het vervallen van de uitleentermijn een kosteloos herinneringsbericht ontvangen.

Waar binnenbrengen ?

Geleende werken mogen tijdens de openingsuren in elke bedieningspost van de bibliotheek worden binnengebracht, ongeacht waar ze werden geleend.

Via de inleverbus in de hoofdbibliotheek kan men 24 uur op 24 werken van de bibliotheek Aalter-Ruiselede inleveren, ongeacht in welke locatie die werden geleend. Alle werken die voor 8 uur 's morgens via deze weg worden ingediend, worden beschouwd als ontvangen tijdens de laatste uitleensessie.

Om te onthouden

De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet aan anderen worden doorgegeven. Lenen is slechts mogelijk aan de hand van de lenerskaart of de e-IK. 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient de lener onmiddellijk het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Ter controle van de uitleenregistratie ontvangt de lener een uitleenticket. Indien de gebruiker niet reageert, wordt verondersteld dat hij akkoord gaat met de gegeven informatie. Denk er ook steeds aan om, bij gebruik van de zelfscan, dit ticket af te drukken en nauwkeurig te controleren vóór je de bibliotheek verlaat.

 

 

Praktisch

Bibliotheek

Boomgaardstraat 10
9880 Aalter

tel. 09 374 60 71
fax 09 375 20 45
e-mail