Naar inhoud

Ouderbijdrage BKO

De gemeenteraad keurde een retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang goed. De tarieven die door de BKO van Aalter worden gehanteerd, zijn conform de regelgeving die Kind en Gezin vooropstelt.

Er wordt een bijdrage aangerekend voor:

  • voor- en naschoolse opvang (voor en na de schooluren)
  • schoolvrije en vakantiedagen
  • een vieruurtje (tijdens schooldagen)
  • boete bij laattijdige afhaling
  • annulering vakantieopvang (in welbepaalde gevallen)

Korting

Wanneer meer dan één kind uit hetzelfde gezin gebruik maakt van de opvang, wordt een korting toegepast.

Fiscaal aftrekbaar

De opvang is fiscaal aftrekbaar tot de 12de verjaardag van uw kind. Een fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd rond half mei. Dit attest is gekoppeld aan de betalingen (voor aanwezigheden) die je in de loop van het betreffende jaar hebt uitgevoerd voor de BKO.

Verminderd tarief

Er bestaat ook de mogelijkheid om verminderd tarief (50 % korting) te bekomen. Neem hiervoor contact op met de coördinator van de BKO (09 374 99 12).

Praktisch

Buitenschoolse kinderopvang

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00 | 0473 554 503
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Meer info

Relevante info