Naar inhoud

Uittreksel Burgerlijke stand

Eensluidende afschriften of uittreksels uit de akten met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft, kunnen enkel afgeleverd worden aan openbare overheden, aan de personen op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e), zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande en de neerdalende lijn of zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.

Je vraagt uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand aan in het gemeentehuis.

Zijn deze documenten bestemd voor het buitenland, gelieve mee te delen of legalisatie nodig is.

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket