Naar inhoud

Openbaarheid en bekendmakingen

Snel naar:

 


Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • als  moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

retributiereglement bibiliotheek

12 juni 2017: gemeenteraad 22/jun/17

Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdwerkingen

23 mei 2017: gemeenteraad 21/jun/17

Contantbelasting op afgifte van de omgevingsvergunning,
stedenbouwkundige en planologische attesten en openbare
onderzoeken

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie op parkeren

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie op restafval

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributiereglement 'gebruik van het lesmateriaal Academie voor
muziek, woord en dans'.

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie inschrijvingsgeld Academie voor muziek, woord en dans.

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad 13/dec/16

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

6 maart 2017: gemeenteraad 13/maart/17

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting 22 mei 2017

22 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 16/jun/17

Verslag collegezitting 15 mei 2017

15 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 8 mei 2017

8 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 24 april 2017

24 april 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting van 10 april 2017

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 15/mei/17

Verslag collegezitting van 3 april 2017

3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 28/apr/17

Verslag collegezitting van 27 maart 2017

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17

Verslag collegezitting van 20 maart 2017

20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17

Verslag collegezitting van 13 maart 2017

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 4/apr/17

Verslag collegezitting van 6 maart 2017

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 27/mrt/17

Verslag collegezitting van 20 februari 2017

20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 16/mrt/17

Verslag collegezitting van 13 februari 2017

13 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 13/mrt/17

Verslag collegezitting van 6 februari 2017

6 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/mrt/17

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
31 mei - 16 juni 2017 Rioleringswerken

Sterrewijk-Stratem

31 mei 2017: burgemeester wnd. 1/juni/17
9 juni - 11 juni 2017 Voorjaarskermis Lotenhulle Lodorp 7 juni 2017: burgemeester wnd. 9/juni/2017
9 juni - 26 juni 2017 Nieuwe fase bij de werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex E40 in Aalter op- en afrittencomplex E40 in Aalter 7 juni 2017: burgemeester wnd.  9/juni/2017
14 juni 2017

Uitvoeren van bouwwerkzaamheden aan
woning

Bellemstraat 9 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
14 juni 2017 tot en met 7
juli 2017
Werkzaamheden aan de
nutsleidingen
Nevelestraat 81 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
15 en 16 juni 2017 Inname openbaar domein Marktplein 9 juni 2017: burgemeester wnd. 9/juni/2017
15 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 Inname openbaar domein hoek Markt – Bellemstraat 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
18 juni 2017 Aperitiefconcert Langendamdreef, tussen de Oude Gentweg en Dammeers 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
19 juni 2017 tot en met 7 juli 2017 Werkzaamheden aan de nutsleidingen Lindestraat 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
19 juni 2017 - 15 september 2017 Werkzaamheden aan de nutsleidingen Tervennelaan, Léon Bekaertlaan, Venakker en Ter Venne 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
19 juni 2017 tot en met 31 december 2018 Plaatsen van wegomleggingsborden

plaatselijke omleiding: van Nevele via de Mariahovelaan, Moerstraat, Leistraat, Kloosterstraat naar Zomergem

omleiding voor zwaar vervoer: van Nevele via E40 afrit Aalter, N44 Knokkeweg, Urselweg naar Knesselare en Zomergem

12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
20 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 Werkzaamheden aan de nutsleidingen Veldemeersdreef 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
21 - 23 juni 2017 Werkzaamheden nutsleidingen Heirstraat 95   20/juni/17
22 juni 2017 Plaatsing werfkraan Stationsstraat 134 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
23 juni 2017 “Shopping@aalter” Stationsstraat: deel tussen het Hoefijzer en de Boomgaard
Lostraat: deel tussen de Markt en de Kestelstraat
Weibroekdreef: deel tussen de Stationsstraat en de Mergelput
Kouter: deel tussen de Stationsstraat en de Sint-Gerolflaan
Boomgaard
Boomgaardstraat
Bellemstraat: deel tussen de Markt en de Boomgaardstraat
Valkestraat
Brouwerijstraat: deel tussen Aard en de Sint-Gerolflaan.
12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen  14/juni/17
23 juni 2017 “Shopping@aalter”  Hoefijzer 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
23 juni 2017 Onderhoudswerken aan de
antennes op de kerk van Lotenhulle
kerk van Lotenhulle 12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 14/juni/17
26 juni - 14 juli 2017 Verbouwingswerken t.h.v. Brouwerijstraat 13 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
26 juni - 30 juni 2017 Werkzaamheden nutsleidingen Stationsstraat t.h.v. huisnummers 130 en 164 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
3 - 7 juli 2017 Werkzaamheden aan nutsleidingen t.h.v. Nijverheidslaan 1 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
7 - 10 juli 2017 Kermis 2017 Sint-Godelievestraat 51 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
7 - 10 juli 2017 Nevenactiviteiten kermis 2017 Sint-Godelievestraat 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
8 juli 2017 Wielerwedstrijden Aalter-Brug

Sint-Godelievestraat, Brug-Noord, Weststraat, Rozestraatje, Buntelare,  Cardijnlaan

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
8 juli 2017 Loopwedstrijden Aalter-Brug

 

Cardijnlaan, Sint-Godelievestraat, Weststraat, Buntelare, Rozestraatje, Brug-Noord, Doorn

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
8 juli 2017

Straatbarbecue "De Houtem Vrienden"

Houtem 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
8 juli 2017

Buurtfeest "Buurtcomité Grote Veldakker - Manewaarde"

Grote Veldakker 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
9 juli 2017

Motortreffen

Cardijnlaan, Gemeentelijk Ontmoetingscentrum in Aalter-Brug 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
9 juli 2017

Buurtbrunch "Buurtcomité Ekenakker"

Ekenakker 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
9 juli 2017

Strongman Aalter

Sint-Godelievestraat 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
10 juli 2017

Rommelmarkt

Sint-Godelievestraat, Brug-Noord, Cardijnlaan, Leiakker

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
10 juli 2017

Vuurwerk kermis Aalter-Brug

Brug-Zuid

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
14 - 15 juli 2017 Poekefeesten

Vinktsestraat

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
16 juli 2017

Ultraloop 1 u en 6 u van Aalter

Lindestraat, Kruisstraat,? Sportpark Aalter 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17
23 juli 2017

Paard- en Oldtimerfeesten

Artemeersstraat, Vinktsestraat 19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 20/juni/17

 

Milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten

 

Soort bekendmaking Aanvrager Locatie Start bekendmaking Einde bekendmaking Datum bekendmaking website
Conformiteitsattest bodemsaneringsproject Aalterpaint international bvba Venecolaan 8  6/06/2017  4/07/2017  30/05/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Aalterpaint International bvba Venecolaan 8  8/06/2017  8/06/2017  4/06/2017

Planologische attesten

Het studiebureau Adoplan diende bij de dienst Mer een onderzoek in tot milieueffectrapportage voor de aanvraag tot planologisch attest voor Debutrac, Urselweg 20 in Aalter. De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel een uitbreiding van het landbouwmechanisatiebedrijf Debutrac toe te laten.

De dienst Mer heeft op 2 mei 2017 beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je raadplegen op www.lne.be/mer-dossierdatabank. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL17033.

  • Start bekendmaking: 23 mei 2017
  • Einde bekendmaking: 22 juni 2017

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website

Omgevingsvergunning

dossier OMV2017003159

 Mario Bruteyn – Anne Vandegeuchte voor exploitant Koen De Ketelaere Heirstraat 94  16/06/2017 15/07/2017 14/06/2017

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning Filip Schepers    Planterijstraat 1A  9/6/2017 8/7/2017 9/6/2017
Stedenbouwkundige vergunning M-Project Spoorweglaan 10-11 9/6/2017 8/7/2017 9/6/2017
Stedenbouwkundige vergunning Maria Eelbode Museumstraat 34 9/6/2017 8/7/2017 9/6/2017
milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Aalterpaint International bvba

Venecolaan 8

8/6/2017 7/7/2017 2/6/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsprojecten

 

Aanvrager Locatie Start kennisgeving Einde kennisgeving
Datum bekendmaking website
Aalterpaint International BVBA Venecolaan 8 6/6/2017 4/7/2017 2/6/2017

Planologische attesten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info