Naar inhoud

Engagementsverklaring 'Dementie Inclusief'

De dementievriendelijke gemeente Aalter wil met het ondertekenen van een engagementsverklaring het startschot geven om samen werk te maken van een Dementievriendelijk Aalter.

Op dinsdag 26 september 2017 om 19.30 u is  het startschot gegeven van het project Dementie Inclusief met de theatermonoloog Va is Koning. Na de voorstelling konden de aanwezigen nog even napraten en de dorst lessen tijdens de receptie.

De familiewerkgroep dementie De Babbelaar gaat , samen met, lokale (senioren)verenigingen, thuiszorgorganisaties, apothekers, artsen, vrijwilligers en het gemeentebestuur haar schouders zetten onder het project Dementie Inclusief in het kader van een Dementievriendelijke gemeente.

Om de projecten in kader van een dementievriendelijk Aalter te laten slagen hebben we echter nood aan ervaringsdeskundigen in de stuurgroep.  Wij rekenen hiervoor op een actief engagement en starten reeds dit najaar met de ontwikkeling van samen wandelen (dementievriendelijke wandeling), samen tuinen (belevingsgerichte tuin), samen uit  (samenwerking met de lokale economie). 

  • We richten ons naar iedere Aalternaar, ongeacht of hij of zij al geconfronteerd worden met dementie of niet.
  • We gaan werken aan een genuanceerde en realistische beeldvorming rond dementie.
  • We engageren ons om te helpen bij het bespreekbaar maken van de ziekte en ons in te zetten om meer kennis over dementie te verspreiden.
  • We streven naar een maximale integratie van personen met dementie in het dagelijkse leven en proberen bestaande drempels te beperken.
  • We hebben ook aandacht voor de omgeving, de mantelzorgers rond de persoon met dementie en willen deze mee ondersteunen.

Volgende organisaties en verenigingen sloten zich reeds aan bij het project:

Het schepencollege, cel Welzijnszaken, gemeentebestuur Aalter, Gezinsbond Aalter-Centrum / Aalter-Brug, Seniorenadviesraad en OKRA-Aalter-Centrum, Samana Ziekenzorg Aalter-Centrum, Huisartsenvereniging Regio Aalter,  OKRA Sint-Maria-Aalter,  Rode Kruis afdeling Aalter, lid van de Sociale Raad en Cultuurraad, expertisecentrum dementie Paradox. Familiegroep dementie De Babbelaar, wzc Veilige Have, lokaaldienstencentrum de Lelie, apotheek Dedeyne, Thuiszorg De zon, familiezorg West –Vlaanderen.

Daarnaast werden personen met dementie en hun mantelzorgers uitgenodigd om te participeren in de stuurgroep en de uitwerking van de projecten.

Empowerment en participatie van bij start!

Datum van het bericht: vrijdag 06 oktober 2017
Nieuwsoverzicht