Naar inhoud

Infomarkt werken hoogspanning Lakeland

Stroommast
Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, voert binnenkort werken uit op de industriezone Lakeland. De werken zorgen voor een modernisering en capaciteitsuitbreiding van het net en zijn noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid in de regio.

Bouw hoogspanningsstation en kabelwerken

Er worden twee werken uitgevoerd op de industriezone. Enerzijds start Elia midden 2018 met de bouw van een nieuw 36kV-hoogspanningsstation aan de Bekaertlaan. Dit gebeurt ter vervanging van het huidige 36kV-station in de Venecolaan, dat wordt ontmanteld in de tweede helft van 2020. Anderzijds plant de netbeheerder ook kabelwerken op het industrieterrein van begin 2019 tot midden 2020.

Infomarkt bedrijven en omwonenden

Om de omliggende bedrijven en omwonenden zo goed mogelijk te informeren, organiseert Elia op woensdag 13 september 2017 ook een infomarkt in het Bedrijvencentrum, Brugstraat 147. Bedrijven kunnen er tussen 11.30 u en 15.00 u terecht bij medewerkers van Elia voor meer toelichting. Voor omwonenden is de infomarkt geopend tussen 17.00 u en 19.30 u.

Meer informatie

Op www.elia.be/aalter vind je steeds de laatste stand van zaken. Voor vragen neem je contact op met Elia via omwonenden@elia.be of via de gratis infolijn 0800 11 089.

Datum van het bericht: woensdag 06 september 2017
Nieuwsoverzicht