Naar inhoud

Renovatie kleedkamers en sporthal Lindestraat

Deze week zijn de renovatiewerken van de kleedkamers van de sporthal in de Lindestraat gestart. Het gemeentelijke zwembad krijgt vanaf zaterdag 24 juni 2017 zijn jaarlijks groot onderhoud.

Tijdens de eerste weken van de renovatie van de kleedkamers worden alle vloeren, muurtegels, elektriciteitsvoorzieningen, verluchtings- en watervoorzieningen verwijderd. Daarna start de vernieuwing van de volledige kleedkamers.

Naast de acht kleedkamers voor de spelers worden ook de twee kleedkamers voor de scheidsrechters, het EHBO-lokaal en de gang volledig vernieuwd. Na de renovatie zullen er vier kleedkamers zijn met elk een afzonderlijke doucheruimte en worden er vier kleedkamers voorzien met telkens een gezamenlijke douchezone per twee kleedkamers. De kosten voor de renovatie worden geraamd op 303.445,96 euro. Het einde van deze werken is voorzien voor eind augustus.

Renovatie parketvloer en vernieuwing judomatten

Naast de renovatie van de kleedkamers wordt tijdens het tussenseizoen ook een renovatie van de parketvloer in de sporthal in de Lindestraat voorzien. Het bestuur kiest ervoor om de volledige parketvloer op te schuren, alle belijning weg te halen en daarna de sportvloer opnieuw te vernissen en in belijning te voorzien volgens de meest recente normen van de sportfederaties. De kosten voor deze intensieve renovatie van de parketvloer worden geraamd op 45.000 euro. Deze werken zullen begin juli afgerond zijn. Tot slot plant het bestuur tijdens het tussenseizoen ook de vervanging van alle judomatten van de judozaal in. Hiervoor wordt er 14.000 euro uitgetrokken.

Jaarlijks onderhoud zwembad

Het jaarlijks groot onderhoud van het zwembad start op zaterdag 24 juni. De volledige technische installatie (waterzuivering, verwarming, verlichting en ventilatie) krijgt een preventief onderhoud. De voegen worden ook vernieuwd en de grote glaspartijen worden gepoetst. Vanaf zaterdag 1 juli is iedereen opnieuw welkom. Het gemeentebestuur zal voor het nieuwe zwemseizoen ook investeren in zwemgordels, speelelementen voor de kleine zwembadbezoekers en nieuwe opbergkarren voor de zwembadlijnen. Het gemeentebestuur trekt hiervoor 4.500 euro uit. In juli en augustus kan ook ’s ochtends gezwommen worden. Het zwembad zal elke woensdagochtend (7.15 u tot 8.45 u) geopend zijn.

Datum van het bericht: woensdag 10 mei 2017
Nieuwsoverzicht