Naar inhoud

Vacature omgevingsambtenaar (A1a-A3a, statutair)

Je maakt deel uit van het team dat instaat voor de behandeling van de omgevingsvergunning. Daarnaast werk je milieu-, natuur-, klimaat- en duurzaamheidsdossiers uit.

Als deskundige realiseer je een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening. Je staat in voor de behandeling van vergunningsaanvragen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen. 

Je ondersteunt de gemeentelijke milieuadviesraad op inhoudelijk vlak.  Samen met het team bewaak je de goede dienstverlening. Door het onderhouden van interne en externe contacten verzeker je de goede informatiedoorstroming.  Samen met drie collega-omgevingsambtenaren sta je in voor het onderzoek en de opvolging van klachten en zo nodig de handhaving ervan.

Voorwaarden

  • in het bezit zijn van een rijbewijs B;
  • een masterdiploma;
  • beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.

De kwaliteitseisen waaruit voldoende kennis blijkt en waarover de kandidaat gezamenlijk moet beschikken zijn:

  1. cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning, wat aangetoond wordt met het betrokken diploma of een relevante beroepservaring van minstens twee jaar;
  2. cursussen milieu, wat aangetoond wordt met het betrokken diploma of een relevante beroepservaring van minstens twee jaar.

Brutomaandwedde

  • min. € 2987,26 zonder anciënniteit
  • max. € 5256,76

Interesse?

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met de cel Personeel, tel. 09 325 22 00 of personeel@aalter.be.

Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 2 mei 2017  door je kandidatuur (motivatiebrief, cv, kopie diploma, kopie rijbewijs, een recent uittreksel uit het strafregister en een bewijs van relevante ervaring) op één van volgende manieren te bezorgen:

Datum van het bericht: vrijdag 07 april 2017
Nieuwsoverzicht