Naar inhoud

Download je attesten via Mijn Dossier

Typende man
Via Mijn Dossier, een online dienst van de federale overheid, krijg je toegang tot je dossier uit het Rijksregister. Zo kan je onmiddellijk een aantal attesten downloaden, waarvoor je anders naar het gemeentehuis zou moeten gaan.

Onder andere volgende documenten zijn beschikbaar:

  • attest van inschrijving;
  • attest van gezinssamenstelling;
  • attest van leven;
  • attest van nationaliteit;
  • attest van woonst.

Daarnaast kan je ook de eigen gegevens controleren en bekijken wie jouw gegevens de voorbije zes maanden heeft geraadpleegd.

Hoe werkt het?

  1. Koppel een elektronische kaartlezer aan je computer.
  2. Stop de eID (elektronische identiteitskaart) in de kaartlezer.
  3. Surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.
  4. Geef de pincode van je eID in (en druk op enter).
  5. Heb je een nieuwe eID (opgehaald na maart 2014, met een geldigheid van 10 jaar)? Dan moet je de laatste versie van de eID-software installeren via http://eid.belgium.be/nl

Heb je een technisch probleem met de eID? Neem dan contact op met Fedict via tel. 078 15 03 11 of servicedesk@fedict.be.

Datum van het bericht: woensdag 29 maart 2017
Nieuwsoverzicht