Naar inhoud

Ouders tevreden over werking Buitenschoolse kinderopvang

Spelende kinderen op speelplein
In oktober werd er gepolst naar de tevredenheid van de werking van de Buitenschoolse kinderopvang (BKO). Al sinds 2004 kunnen ouders hun mening kwijt over onder andere de kwaliteit van de infrastructuur, de begeleiding, de organisatie en hun mate van participatie van de BKO's.

De Buitenschoolse kinderopvang is een initiatief van het gemeentebestuur. Zes Aalterse locaties zorgen voor opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met kinderen uit het 6de leerjaar. Dit geldt voor alle onderwijsnetten, voor en na schooltijd en op schoolvrije en vakantiedagen. De tweejaarlijkse bevraging brengt de sterktes en de werkpunten van de verschillende locaties van de kinderopvang in kaart. Met de opmerkingen en scores van de ouders streven de teams van de kinderopvang naar een constante verbetering van hun service.

81% tevreden!

De resultaten geven weer in welke mate de ouders tevreden zijn over de organisatie, infrastructuur, pedagogie, ouderparticipatie, info over het kind en de begeleiding. Alles bij elkaar geteld zijn de ouders voor 81% tevreden, wat identiek is aan het vorige tevredenheidsonderzoek uit 2014.

Organisatie

Op vlak van organisatie scoren de BKO’s gemiddeld 81%, één percent minder dan in 2014. Dit meet onder andere hoe makkelijk ouders beroep kunnen doen op de BKO’s voor de opvang van hun kinderen en hoe tevreden ze zijn over de informatie die ze krijgen over de werking.

Infrastructuur

Op vlak van infrastructuur blijven de scores stabiel op 79%. Dit geeft weer of de opvang een verzorgde, hygiënische indruk nalaat en de accommodatie geschikt is voor de opvang van kinderen. In 2017 neemt Het Lobolleke, de BKO-locatie in Lotenhulle, alvast zijn intrek in een nieuw gebouw. Veel ouders en kinderen kijken hier naar uit.

Pedagogie

In deze categorie werd uitgelicht hoe het kind wordt opgevangen. Sluit dit aan bij de manier van opvoeden thuis? Worden er duidelijke en aanvaardbare normen en regels gesteld naar de kinderen? Is er voldoende spelmateriaal dat past bij de leeftijd van de kinderen? Hierbij steeg de tevredenheid van 81% naar 83%.

Ouderparticipatie

Dit meet in welke mate de ouders zich welkom voelen in de opvang. Of zij makkelijk kunnen deelnemen aan initiatieven van de opvang, of zij een duidelijk beeld hebben van wat er dagelijks met hun kind gebeurt en of de klachten/opmerkingen correct worden opgevolgd. Deze score stijgt licht, van 72% naar 73%.

Aan te bevelen!

De begeleiding is de sterkste stijger, van 78% naar 84%. Dat geeft weer hoe de gemaakte afspraken door de begeleiding worden nageleefd en in welke mate ouders er terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast stijgt ook het algemeen welbevinden (88%, +3%). Bij de vraag of de ouders de opvang zouden aanbevelen, scoren de opvanglocaties gemiddeld maar liefst 99%, zelfs 4% meer dan in 2014! Verder krijgt het online inschrijven voor vakantieperiodes een gemiddelde score van 76%, een stijging van 5%. De mening om de facturen elektronisch te versturen, is verdeeld. 66% van de ouders is hier voor te vinden. 61% geeft aan dat er voldoende aanbod is voor betaalde kinderopvang in Aalter.

Het bestuur wil alvast alle ouders bedanken voor hun waardevolle inbreng. Heb je verdere vragen over dit onderzoek? E-mail dan naar kinderopvang@aalter.be of bel 09 325 22 00. De detailscore per BKO-locatie vind je in onderstaand document.

Datum van het bericht: woensdag 14 december 2016
Nieuwsoverzicht