Naar inhoud

Milieu en duurzaamheid

Gerelateerde info Praktische info

De gemeenteraad van Aalter ondertekende in 2002 de eerste samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Hiermee engageerde de gemeente zich toen al tot het uitwerken van gerichte acties en projecten binnen 10 diverse milieugerelateerde thema's: instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, hinder, water, mobiliteit, natuur, bodem, energie en duurzame ontwikkeling. Deze ondertekening en het hieraan verbonden engagement worden jaarlijks vernieuwd. Jaarlijks rapporteert de gemeente over de uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst in het Milieujaarprogramma.

Binnen dit kader beschikt Aalter sinds 2006 ook over een gemeentelijk milieubeleidsplan, dat in 2010 grondig werd herwerkt voor de plantermijn van 2011-2015. Het plan werd opgesteld met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente, via planmatig werken met oog op langetermijndoelstellingen.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket

Nieuwsberichten

 • De paarse P+MD-zak: een stand van zaken

  Sinds 2016 werd de blauwe PMD-zak vervangen door de paarse variant, met de bedoeling om meer plastic verpakkingen in te zamelen. Sindsdien is er al 337 ton P+MD opgehaald (cijfers januari 2017). Het proefproject gaat dan ook verder in 2017!
 • Geen gemeentelijke inzameling van landbouwfolie meer

  Elk jaar hebben landbouwers te maken met vele kilo’s landbouwfolie. Deze gebruikte folie wordt aanzien als bedrijfsafval. Het gemeentebestuur is niet verplicht deze afvalstoffen te aanvaarden.
Nieuwsoverzicht
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

 • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

 • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

 • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
 • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

 • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

 • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer