Naar inhoud

Inzage en bekendmakingen

Snel naar:

 


Inzage

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • als  moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad  13/dec/16

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement Werken voor derden

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributie op parkeren

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement op het gebruik van het gemeenschapscentrum

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
10 februari 2017 Uitzonderlijk transport Weitingstraat 7 februari 2017: burgemeester wnd. 7/feb/2017
11 februari - 3 maart 2017 Verlenging herstellingswerken 8 kopmuren Steenweg op Deinze 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/feb/17
13 februari - 3 maart 2017 Uitvoeren kabel- en sleufwerken Urselweg 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/02/2017
13 februari - 31 mei 2017 Aanleg riolering Charlestonstraat 10 februari 2017: burgemeester wnd. 13/feb/17
16 februari - 30 april 2017 Bouwwerkzaamheden Knokstraat 22 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
19 februari 2017 Wandeling Kattewegel 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
20 februari -3 maart 2017 Aanleggen openbare verlichting Wingenestraat 97-101 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
20 februari - 31 maart 2017 Werkzaamheden waterleiding Léon Bekaertlaan 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/feb/17
24 februari Realiseren rioleringsaansluiting Lodorp 70 24 februari 2017: burgemeester wnd. 27/feb/17
25 februari - 10 maart 2017 Aanleggen ondergrondse leidingen Lokouter (deel tussen de Steenweg op Deinze en de Haringstraat 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
27-28 februari 2017 Graven verbindingssleuven Brouwerijstraat 57-68 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
27 februari - 17 maart 2017 Werken Brugstraat, Oostmolenstraat, Houtem en Stationsplein 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
27 februari - 31 maart 2017 Handboringen Planterijstraat, Bokhoutlaan, Vaartlaan, Knesselaarsestraat, Blekkervijverstraat en Vaanders 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
27 februari - 31 december 2017 Jaarvergunning groen- en netheidsonderhoudswerken  door de firma Anrob nv langs de gewestwegen N37, N44 en N409 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
27 februari - 31 december 2017 Wegmarkeringen door de firma Gaston De Groote nv grondgebied Aalter 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
28 februari 2017 Sluiting oprit richting Maldegem in het kader van hakhoutbeheer N44 Knokkeweg, oprit richting Maldegem 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
4 maart 2017 Trouwceremonie Filip Vande Walle kasteel van Poeke 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
6 - 24 maart  2017 Plaatsen ondergrondse kabel Poekestraat 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
6 - 24 maart  2017 Plaatsen ondergrondse kabel t.h.v. Pontweg 2 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
10 maart 2017 Onderhoudswerken antennes kerk Lotenhulle 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
10 - 24 maart 2017 Realiseren klantenaansluiting aan het bestaande gas- LD- en OV-netwerk Veldemeersdreef, Lovelddreef en Ekenbekedreef 20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 22/feb/17
1 april 2017 Wielerwedstrijden LWU-leden Bellem: Vaart-Noord, Leistraat, Eksterstraat, Stekelbeekstraat, Vaart-Noord 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
16 april 2017 Autohappening Groendreef Groendreef 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
  Principiële goedkeuring  Wekelijkse boerenmarkt parking Aard 30 januari 2017:college van burgemeester en schepenen 7/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Vaart-Zuid 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Barelstraat 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Vaart-Noord 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17

 

Milieuvergunningen

Soort inzage Aanvrager Locatie Start inzage Einde inzage Datum bekendmaking website
Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Lust-Lanckriet lv Kliplo 3 13/02/2017 15/03/2017 7/02/2017

Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De Sutter Pluimvee L.V. Schoonberg 40 17/02/2017 19/03/2017 10/02/2017

Openbare onderzoeken

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning


Christian Demuynck

 

Brugstraat 24-26  17/02/2017 18/03/2017 17/02/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

Bart Vande Weghe

Buntelare 21 22/02/2017 24/03/2017 20/02/2017
Stedenbouwkundige vergunning

 

Filip Van Wonterghem

Heirstraat 93 20/02/2017 21/03/2017   20/02/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

AVEVE NV

Venecolaan 22 23/02/2017 24/03/2017 23/02/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsproject

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Planologisch attest

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info