Naar inhoud

Katholieke Vereniging Gehandicapten Aalter

KVG is een vereniging voor alle personen met een handicap en hun omgeving en wordt gedragen door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap.

De vereniging biedt haar leden ontmoeting, vorming, cultuur en informatie.

Zij werkt aan belangenverdediging, bewustmaking en mentaliteitsverandering en richt zich zowel tot het individu als tot de samenleving en de overheid.

Contact

Teerlingstraat 12 1B
9880 Aalter
9880 Aalter
tel.09 374 35 99

Contactpersoon

Voorzitter Katholieke Vereniging Gehandicapten Aalter