Naar inhoud

Ouder- en Vriendenkring De Beuk Aalter

De oudervereniging bestaat uit vrijwillige ouders

De vereniging vormt in essentie een gespreksforum tussen ouders, directie en vrienden van de school.

Bovendien verzamelt ze jaarlijks fondsen via het inrichten van allerlei activiteiten. Deze gelden komen integraal ten goede van de leerlingen en worden aangewend voor die zaken waar subsidies en dotaties onvoldoende zijn( boeken, didactisch materiaal, kostprijs van het zwemmen, ...).

Contact

Stationsstraat 128
9880 Aalter

9880 Aalter
tel.09 374 42 77

Contactpersoon

Directeur basisschool De Beuk