Naar inhoud

Gemeentesecretaris

Gerelateerde info Praktische info

Luc Jolie

Luc Jolie, gemeentesecretaris
 

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

 
 • De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
 • De gemeentesecretaris is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
 • De gemeentesecretaris is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
 • De gemeentesecretaris bewaakt samen met de financieel beheerder de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
 • De gemeentesecretaris vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

Praktisch

Gemeentesecretaris

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

 • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

 • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

 • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
 • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

 • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

 • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer