Naar inhoud

Communicatie en coördinatie

Gerelateerde info Praktische info

De cel Communicatie en coördinatie ondersteunt op een directe en indirecte manier de gemeentelijke cellen en de beleidsmakers bij haar wettelijke en representatieve taken. Zij staat in voor het algemeen secretariaat en de postregistratie en ze coördineert de voorbereidingen en afwerking van de dossiers van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De cel staat ook in voor een vlotte behandeling en verwerking van inkomende en uitgaande briefwisseling en volgt de verzekeringsportefeuille op. Zij beheert de gemeentelijke archiefbestanden die nog niet ontsloten worden voor het publiek. De cel  bereidt het administratief toezicht op de kerkfabrieken en het OCMW voor en biedt de nodige juridische ondersteuning aan de organisatie.

De cel werkt continu aan een verbeterd gebruik en inzet van de gemeentelijke communicatiemiddelen (intranet, TotAalter, …) en zoekt steeds naar vernieuwende communicatiemethoden.

Praktisch

Communicatie en coördinatie

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Communicatie Coördinatie E-loket

Nieuwsberichten

  • College van burgemeester en schepenen herverdeelt taken

    Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn takenpakket herverdeeld. Dit was nodig nadat de samenstelling van het college op maandag 19 december 2016 wijzigde.
  • Infovergadering Kerkenbeleidsplan

    De Vlaamse regering keurde in 2011 de conceptnota over de toekomst van de Vlaamse parochiekerken goed. Dit zette de toekomstplannen van de kerken bij alle steden en gemeenten op de kaart.