Naar inhoud

Communicatie en coördinatie

Gerelateerde info Praktische info

De cel Communicatie en coördinatie ondersteunt op een directe en indirecte manier de gemeentelijke cellen en de beleidsmakers bij haar wettelijke en representatieve taken. Zij staat in voor het algemeen secretariaat en de postregistratie en ze coördineert de voorbereidingen en afwerking van de dossiers van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De cel staat ook in voor een vlotte behandeling en verwerking van inkomende en uitgaande briefwisseling en volgt de verzekeringsportefeuille op. Zij beheert de gemeentelijke archiefbestanden die nog niet ontsloten worden voor het publiek. De cel  bereidt het administratief toezicht op de kerkfabrieken en het OCMW voor en biedt de nodige juridische ondersteuning aan de organisatie.

De cel werkt continu aan een verbeterd gebruik en inzet van de gemeentelijke communicatiemiddelen (intranet, TotAalter, …) en zoekt steeds naar vernieuwende communicatiemethoden.

Praktisch

Communicatie en coördinatie

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Communicatie Coördinatie E-loket

Nieuwsberichten

  • BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

    Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Aalter kan vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

  • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

  • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

  • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
  • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

  • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

  • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer