Naar inhoud

Onder leiding van de Financieel beheerder wordt het financiële luik in al zijn facetten beheerd met als doel een financieel gezonde gemeentelijke organisatie te hebben, die rekening houdt met de volgende principes: een draagbare schuldenlast, een strikte budgetbewaking, een kostenbewuste aanwending van de middelen, minimaal verlies van inkomsten door in te spelen op externe financieringsmogelijkheden en een zo laag mogelijke fiscaliteit.

In deze cel situeert zich naast het dagelijks bijhouden en opvolgen van de boekhouding van het gemeentebestuur, het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeentelijke vzw Jeugd ook de volledige financiële opvolging van de beleidscyclus (voorbereiding, bepaling, evaluatie, bijsturing).

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Budget

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

  • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

  • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

  • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
  • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

  • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

  • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer