Naar inhoud

Zitdagen tegemoetkoming personen met een beperking

Evenementen - Mens en maatschappij

Praktisch

OrganisatieGemeentebestuur Aalter en FOD Sociale Zekerheid, ocmw@aalter.be
Waargemeentehuis Aalter, Europalaan 22
Wanneervrijdag 22 september 2017
Van13.30 u

Info

Maatschappelijk werkers van de FOD Sociale Zekerheid bieden je informatie over de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Meer info

Tijdens deze zitdagen kan je terecht met vragen over:
- informatie over de wetgeving van de tegemoetkomingen;
- de te volgen procedures en voorwaarden;
- de opvolging en afhandeling van je dossier;
- de invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op een tegemoetkoming;
- de sociale en fiscale voordelen;
- de parkeerkaart;
- de verminderingskaart openbaar vervoer;
- de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap.
Alle activiteiten